Akciju indeksi tiek koriģēti, un ar tiem krītas daudzu uzņēmumu akcijas. Investori cenšas gūt labumu no šīs situācijas un iegādāties akcijas mazāk dārgas. TripAdvisor ir viens no nepietiekami novērtētajiem uzņēmumiem ar 75% akciju pieauguma potenciālu.