Apakah terbitan saham tambahan? Bagaimanakah ia dijalankan dan apakah pengaruhnya terhadap harga saham syarikat? Apakah yang dilakukan oleh pemegang saham dengannya? Semua jawapan ada dalam artikel.