Harga Tindakan difokuskan pada pergerakan harga, hanya menggunakan petunjuk, mempunyai peraturan yang mudah dan jelas, ia tetap menjadi instrumen yang cekap di tangan pedagang yang berpengalaman.