Dalam artikel ini, kita akan membincangkan dua syarikat yang mengusahakan pelaksanaan kecerdasan buatan yang telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan moden.