Artikel itu dikhaskan kepada bahagian pecahan: dari mana mereka mendapat, apakah kelebihan dan kekurangannya. Contoh penggunaannya dalam perdagangan disediakan.