Peristiwa penting minggu ini yang mungkin menggegarkan pasaran kewangan dijangka datang dari Amerika Syarikat. Laporan mengenai pengangguran, serta ucapan oleh ketua Bank Pusat global, juga akan muncul. Mungkin, mereka dapat menjadikan pasaran mula bergerak dengan lebih aktif.