Hari ini, kita akan membincangkan General Electric dan sama ada melabur di dalamnya.