Artikel ini menyenaraikan syarikat yang menarik perhatian Berkshire Hathaway, kepercayaan Warren Buffett, pada Q1 2022. Ia memberikan butiran tentang syarikat dan membincangkan pelaburan yang dibuat oleh Buffett.