Artikel ini menerangkan mengapa peniaga berpengalaman memutuskan untuk menjadi mentor dan bagaimana pemula dapat memilih tutor yang sesuai.