Hari ini, kita akan berkenalan dengan LKM (Market Facilitation Index). Ini dikembangkan oleh pedagang berpengalaman Bill Williams dan dijelaskan dalam bukunya "The Trading Chaos".