tag: momentum



Membuat Strategi Perdagangan Berdasarkan Pembalikan Minimum dan Momentum

Saya rasa penyelidikan mengenai sistem perdagangan adalah isu utama membina strategi perdagangan. Matlamat utama kami adalah untuk membina strategi, yang akan berjaya di masa depan dan tidak hanya pada ujian belakang (curve-fitting). Itulah sebabnya saya menganggap betul untuk memulakan topik dengan penerangan mengenai dua pendekatan untuk membuat strategi perdagangan.