Laporan Suku Tahunan Nike menjadikan saham syarikat jatuh lebih dari 6%. Pendapatan untuk bulan Jun-Ogos meningkat tetapi tidak memenuhi harapan ahli Wall-Street. Kerana COVID-19, terdapat masalah serius dengan pengeluaran dan pembekalan di Asia.