Untuk menjawab soalan dalam tajuk, kita perlu memahami apa itu flat. Dalam kesusasteraan, ini dicirikan sebagai gerakan ke samping tanpa arah yang jelas ke atas atau ke bawah. Sederhananya, harganya bergerak ke kanan, maksimum dan minimum tempatan berada pada tahap yang sama.