Penasihat pakar Trade Predator adalah algoritma khas yang mempercepat pembukaan kedudukan dan menyediakan pengurusan wang secara automatik.