Artikel ini dikhaskan kepada corak Pinset: bagaimana ia membentuk dan berdagang. Corak candlestick ini meramalkan pembetulan atau pembalikan arah aliran semasa.