Pandemik tersebut menyebabkan permintaan pembelajaran dalam talian meningkat. Pendapatan syarikat di sektor ini meningkat dengan pesat. Saham mana yang patut diberi perhatian?