Na rynkach finansowych, bez względu na to, kiedy, pracując tam lub po prostu je poznając, inwestorzy z pewnością napotkają takie rzeczy, jak instrumenty finansowe. Czym oni są? Namalujemy to w szczegółach.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe implikują szeroki zakres terminów i definicji. Bardzo łatwo jest zobaczyć, ile ich jest: obejmują one kategorię narzędzi bankowych, grupę aktywów rynkowych i wiele innych operacji finansowych, o których wiele osób słyszało, ale tylko nieliczni naprawdę je widzieli i z nich korzystali.

Wszystkie instrumenty finansowe można z grubsza podzielić na dwie główne grupy: pierwsza grupa jest dostępna dla wszystkich bez wyjątku, a druga wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności. W rezultacie pierwsza grupa będzie zawierać kredyty, pożyczki, depozyty bankowe i leasing.

Kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki są najbardziej rozpowszechnionymi instrumentami finansowymi dla obywateli. Jedyną rzeczą, która może z nimi naprawdę konkurować, jest depozyt bankowy. Kredyt to operacja, w której pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pieniądze o określonym oprocentowaniu. Pieniądze oczywiście podlegają zwrotowi zgodnie z umową. Z biegiem lat globalne warunki kredytowania stają się „łagodniejsze”, ponieważ banki konkurują o utrzymanie klientów, oferując im tym samym lepsze warunki. Jednak w gospodarkach rozwijających się nie działa to w ten sposób: w większości przypadków stopa kredytu jest głównym źródłem dochodów banków.

depozyty bankowe

depozyty bankowe są kolejnym szeroko rozpowszechnionym instrumentem finansowym, który nie oznacza dogłębnej wiedzy. W takim przypadku bank działa jako pożyczkobiorca i płaci odsetki pożyczkodawcy (osobie fizycznej) za wykorzystanie ich pieniędzy po upływie określonego czasu. Stopa depozytowa jest obliczana na podstawie wartości podstawowej stopy procentowej kraju, ale czasami istnieją inne możliwe opcje.

Leasing

Leasing jest bardziej skomplikowanym instrumentem finansowym, ale jest dość dostępny dla obywateli. Umowy leasingu mają 3 strony: po zawarciu umowy leasingodawca otrzymuje aktywa długoterminowe, leasingobiorca zobowiązuje się do zapłaty pieniędzy z tytułu spłaty zadłużenia, a dystrybutor nieruchomości lub sprzętu sprzedaje swoje produkty.

Porozmawiajmy teraz o drugiej grupie instrumentów finansowych, która jest związana z obrotem na rynkach finansowych i różnego rodzaju spekulacjami. W tym przypadku spekulacje oznaczają inwestowanie w aktywa wysokiego ryzyka z możliwością dużego dochodu.

Akcje i obligacje

Czym są akcje i obligacje? ZA stany magazynowe jest udziałem własnościowym. Po zakupie akcji na giełdach finansowych właściciel ma zagwarantowane prawo do dywidendy. ZA obligacja jest wyemitowanym papierem wartościowym podobnym do akcji, ale z dołączonym prawem do otrzymania jego wartości nominalnej lub pieniędzy lub ich równowartości w określonym czasie. Obligacja jest dłużnym zabezpieczeniem. Jeśli chodzi o ryzyko, akcje są uważane za bardziej ryzykowny instrument finansowy, a obligacje - bardziej konserwatywne.

Futures

Potem przychodzą instrumenty pochodne. Innymi słowy, są to aktywa oparte na podstawowej koncepcji, ale same instrumenty są dość specyficznymi narzędziami. Futures są pochodnymi instrumentami finansowymi opartymi na OSO składnika aktywów (akcje, towary itp.), a przy zawieraniu umowy strony uzgadniają jedynie cenę i termin dostawy. Inne parametry są zwykle dość standardowe i określone przez specyfikacje. Kontrakty terminowe to oferty handlowe, które są przedmiotem obrotu na rynku regularnie.

Wnioski

Do innych konkretnych instrumentów finansowych należą opcje, swapy, transakcje repo (umowa odkupu) oraz wiele innych, nawet bardziej wyspecjalizowanych narzędzi. Każdy inwestor z pewnością znajdzie w tej wielkiej różnorodności instrumentów finansowych coś odpowiadającego ich celom, wiedzy i możliwościom finansowym.

Otwórz konto handlowe


Materiał przygotowany przez

Trader na rynku Forex z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących bankach inwestycyjnych. Przedstawia swój wyważony obraz rynków poprzez artykuły analityczne, regularnie publikowane przez RoboForex i inne popularne źródła finansowe.