👋 Temat tego postu został zaproponowany przez jednego z naszych czytelników.

Jeśli chcesz przeczytać o konkretnej rzeczy na temat inwestycji lub handlu tutaj, daj nam znać za pośrednictwem formularza na końcu tego posta. 👇

Najciekawsze propozycje opublikujemy w tym miesiącu.

W tym artykule porozmawiamy o Zwrot z kapitału (ROE), jeden z kluczowych wskaźników zwrotu z inwestycji, który pomaga ocenić stabilność finansową i atrakcyjność inwestycyjną różnych firm.

Do czego służy ROE?

IKRA

Zwrot z kapitału to wskaźnik oceniający skuteczność środków zainwestowanych przez udziałowców spółek. W rzeczywistości ROE to roczny zysk firmy po odliczeniu podatków, opłat i innych wydatków statutowych, podzielony przez koszt wszystkich środków zainwestowanych przez jej założycieli i akcjonariuszy bez pożyczonych pieniędzy.

Inwestorzy z reguły preferują firmy i firmy o wyższym ROE. Jednak zyski i dochody w różnych sektorach gospodarki są bardzo zróżnicowane. Na przykład wskaźnik może się różnić nawet w ramach tego samego sektora, jeśli firma zdecyduje się wypłacić dywidendę zamiast zatrzymywać zyski jako dostępne aktywa pieniężne.

Ważne jest, aby ocenić ROE w trybie czasu rzeczywistego, przez określony czas (na przykład 5 lat). Inwestorzy zwykle obliczają ROE na początku i na końcu okresu inwestycyjnego, tak aby mogli zobaczyć rzeczywiste zmiany rentowności. Metoda ta daje możliwość oceny dynamiki wzrostu i porównania wyników z wynikami innych firm.

Stabilne i ostatecznie rosnące ROE przyciąga inwestorów. Wzrost ROE oznacza, że ​​wybrana firma jest wiarygodna i może generować stabilne dochody, ponieważ wie, jak mądrze wykorzystać swój kapitał, aby zwiększyć wyniki i zyski. Z drugiej strony spadek ROE może wskazywać, że kierownictwo spółki podejmuje błędne decyzje i inwestuje pieniądze w nierentowne aktywa.

Wartość normalna ROE

ROE pokazuje akcjonariuszom, jak działają ich zainwestowane środki: ile zysku netto wygenerowała każda jednostka posiadanego kapitału; stąd z całą pewnością można powiedzieć o ROE:

  • Im wyższy wskaźnik, tym bardziej opłacalne inwestycje w konkretny biznes.
  • Jeśli ROE jest niższy od średniej w branży, inwestycje w tę spółkę będą raczej wątpliwe.

Średnio normalna wartość ROE w gospodarkach rozwiniętych wynosi około 10-12%. W krajach o wyższej inflacji wskaźnik również powinien być wyższy, około 20-30%. Aby ocenić atrakcyjność inwestycyjną, można porównać ROE wybranej firmy z inwestycjami w takie instrumenty jak obligacje czy depozyty. Im wyższe ROE, tym spółka bardziej atrakcyjna dla inwestorów.

Na przykład firma, której ROE jest dwa razy wyższe niż stopa lokat bankowych, będzie bardzo interesująca dla inwestorów. Inwestując, Warren Buffett przywiązuje dużą wagę do tego wskaźnika. Jego zdaniem firma o wysokim ROE i niewielkim zadłużeniu kredytowym ma doskonałe perspektywy inwestycyjne.

Wzór do obliczenia ROE

Istnieją dwie metody obliczania ROE, konwencjonalny sposób z wykorzystaniem wyników całkowitych i analizy DuPont

Obliczanie wyników całkowitych

W tym przypadku ROE liczone jest jako stosunek zysku netto spółki do średniego kapitału własnego:

ROE = zysk netto / średni kapitał własny * 100%

Formuła DuPont

Obliczenia z wykorzystaniem formuły DuPont pozwalają również na analizę ROE. Za pomocą dodatkowych zmiennych można przeanalizować, jakie dokładnie czynniki wpływają na zmianę wskaźnika:

ROE = Marża zysku netto * AT * EM * 100%, gdzie:

  • Marża zysku netto = dochód netto / przychód
  • AT (obrót aktywami) = sprzedaż / średnie aktywa ogółem
  • EM (mnożnik kapitału własnego) = średnie aktywa ogółem / średni kapitał własny.

W rezultacie formuła DuPont pokazuje trzy czynniki, które wpływają na ROE:

  • Marża zysku netto jest wykorzystywana jako wskaźnik wyników operacyjnych firmy.
  • Obrót aktywami przedstawia wartość sprzedaży lub przychodów firmy w stosunku do wartości jej aktywów.
  • Mnożnik kapitału własnego mierzy stosunek średnich aktywów ogółem do średniego kapitału własnego.

Celem zastosowania analizy DuPont w tym miejscu jest nie tylko wyliczenie ROE, ale również oszacowanie możliwego wpływu wyżej wymienionych czynników na jego wartość. Pomaga ustalić przyczynę napotkanych problemów i podjąć odpowiednie kroki w celu ich wyeliminowania.

Przykład obliczenia ROE

IKRA

Na przykład dochód netto firmy na koniec roku wynosi 100,000 50,000 USD. Jednocześnie przeciętny kapitał własny akcjonariuszy składa się z 5 XNUMX akcji o wartości XNUMX USD każda. W takim przypadku ROE zostanie obliczony w następujący sposób:

ROE = 100,000 50,000/5 100 * 40 * XNUMX% = XNUMX%

To wysokie ROE, co świadczy o tym, że firma aktywnie się rozwija. Dla dokładniejszego oszacowania lepiej będzie przeanalizować średnią dynamikę ROE w okresie 3-5 lat - da to rzetelny wgląd w perspektywy firmy.

Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli OE rośnie, zysk firmy niekoniecznie jest wypłacany inwestorom. Jeżeli spółka zdecyduje się zachować zyski bez wypłaty dywidendy, akcjonariusze mogą uzyskać zysk tylko pośrednio, ze względu na wzrost kursu akcji spółki.

Zamykanie myśli

Wskaźnik ROE pomaga ocenić wyniki finansowe i atrakcyjność inwestycyjną danej firmy. Z reguły ROE służy do porównywania różnych firm z tego samego sektora. Zmiany dynamiki ROE są na bieżąco analizowane zarówno przez menadżerów spółek, jak i inwestorów w celu oszacowania zysków firmy i jej trwałości.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.