P/B oznacza cenę/książkę. Ten mnożnik (współczynnik) reprezentuje cenę aktywów spółki pomniejszoną o jej zobowiązania w przypadku likwidacji spółki.

Wykorzystanie P/B (P/BV) do analizy zapasów jest nieco ograniczone: nie pasuje do niektórych sektorów gospodarki. Artykuł poświęcony jest specyfice tego mnożnika i przykładom jego wykorzystania do analizy zapasów.

Wartości P/B (P/BV)

Współczynnik P/B (P/BV) pokazuje koszt aktywów posiadanych przez firmę, pomniejszony o jej zobowiązania (długi, wydatki), które można sprzedać w przypadku konieczności likwidacji firmy.

W przypadku wszystkich spółek publicznych wartości P/B (P/BV) są dostępne w różnych przesiewaczach zwykle używanych do wyboru akcji do inwestycji. Traktując ten mnożnik jako kryterium wyboru, pamiętaj, że nie pozwala on na odpowiednie porównanie firm z różnych sektorów gospodarki. Jego wartości można interpretować w następujący sposób:

 1. P/B (P/BV) poniżej 1 – inwestorzy płacą mniej niż dolara za dolara ceny akcji.
 2. P/B (P/BV) powyżej 5 – inwestorzy płacą ponad 5 dolarów za dolara ceny akcji.

Ta sama zasada jest stosowana dla każdej innej wartości.

Wartości P/B w filtrach na finviz.com
Wartości P/B w filtrach na finviz.com

Teoretycznie im mniejsza wartość P/B (P/BV), tym lepiej dla inwestycji. W praktyce sprawy są nieco bardziej skomplikowane.

 1. Ujemna wartość mnożnika (poniżej zera) oznacza, że ​​firma ma więcej zobowiązań niż aktywów. To może zapowiadać bankructwo.
 2. Wartość od zera do jeden oznacza, że ​​firma jest niedowartościowana,
 3. Jeżeli P/B (P/BV) wynosi jeden, oznacza to, że aktywa firmy są równe jej cenie rynkowej. To standard inwestora.
 4. Wartość powyżej jednego pokazuje, że inwestorzy są gotowi zapłacić więcej, niż wynosi rzeczywista cena rynkowa firmy.

Analiza spółek według P/B (P/BV)

Jako przykład przeanalizujmy firmy z sektora bankowego: nadają się one do analizy tym wskaźnikiem, ponieważ organizacje finansowe kosztują swoją rzeczywistą cenę rynkową dzięki bilansowi aktywów i pasywów.

Grupa UBS AG

Wartość P/B dla UBS Group AG
Wartość P/B dla UBS Group AG

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, wartość P/B dla banku inwestycyjnego UBS wynosi jeden, co oznacza, że ​​aktywa i pasywa firmy są idealnie zrównoważone. Stąd prawdopodobnie w najbliższym czasie akcje spółki będą dalej rosnąć – i to właśnie widzimy na wykresie.

Wykres akcji UBS Group AG
Wykres akcji UBS Group AG

Po korekcie notowania dalej rosły i odnawiały szczyty. Na podstawie wartości P/B można wyciągnąć wstępne wnioski dotyczące tego, czy notowania wzrosną, ale dla większej precyzji potrzebujesz więcej danych, takich jak inne mnożniki.

Royal Bank of Canada

Wartość P/B dla Royal Bank of Canada
Wartość P/B dla Royal Bank of Canada

Teraz do Królewskiego Banku Kanady. Na powyższym zrzucie ekranu widać, że wartość P/B wynosi 2.09, co oznacza, że ​​inwestorzy są gotowi zapłacić więcej, niż firma naprawdę kosztuje na rynku. W przyszłości może to być szkodliwe, a notowania mogą nadal spadać i osiągać sprawiedliwy bilans aktywów i pasywów.

Wykres akcji Royal Bank of Canada
Wykres akcji Royal Bank of Canada

Jak widać na D1, cena akcji wciąż spada, zmierzając w kierunku obszar wsparcia. Może to być spowodowane przewartościowaniem firmy, przez co spekulanci zaczęli sprzedawać akcje w nadziei na zarobienie pieniędzy na krótkich pozycjach. W przyszłości, gdy cena spadnie do akceptowalnych poziomów, inwestorzy znów się zainteresują, a bank pozyska nowy kapitał poprzez zakupy akcji przez uczestników rynku.

A teraz – do przykładu, w którym wartość P/B nie działa tak dobrze jak dla sektora bankowego.

Aspen Technology Inc

Wartość P/B dla Aspen Technology Inc
Wartość P/B dla Aspen Technology Inc

Jak widać powyżej, mnożnik wynosi 13.44, co oznacza, że ​​firma jest przewartościowana, a koszt jej aktywów jest znacznie niższy niż jej cena rynkowa.

Tak długo, jak Aspen Technology Inc tworzy oprogramowanie, nie możesz polegać na P/B. Firma w rzeczywistości posiada bardzo ograniczone aktywa fizyczne, główna część to aktywa niematerialne (patenty i licencje), które nie są brane pod uwagę przez P/B. Dlatego mnożnik jest tutaj bezużyteczny.

Aspen Technology Inc wykres giełdowy
Aspen Technology Inc wykres giełdowy

Jak widać na D1, notowania przez krótki czas poruszały się w bok, bez wiarygodnych sygnałów transakcyjnych. Oznacza to, że firma znajduje się w stagnacji i nie jest atrakcyjna inwestycyjnie. Z drugiej strony, IT i wszystko wokół niego zajmuje czołowe pozycje w porównaniu, powiedzmy, z przemysłem ciężkim.

Stąd analizowanie i porównywanie firm ze sfery IT i high tech według P/B jest po prostu bezużyteczne,

Czy warto w ogóle korzystać z P/B (P/BV)?

Po przyjrzeniu się przykładom omówmy plusy i minusy mnożnika.

Zalety P/B

 1. Daje inwestorom wyobrażenie o tym, ile płacą za aktywa firmy.
 2. P/B (P/BV) jest bardziej stabilny niż zysk netto.

Wady P/B

 1. Sfera IT nie może być analizowana w ten sposób.
 2. Tylko firmy z tej samej sfery mogą być poprawnie porównywane.
 3. Firmy, które stosują różne formularze sprawozdawcze, nie mogą być odpowiednio porównywane.
 4. Nie pokazuje rentowności i obrotu kapitału.

Zamykanie myśli

Mnożnik P/B (P/BV) jest użytecznym kryterium wyboru spółek do inwestycji; jednak musisz sprawdzić sferę, w której działa firma, korzystając z tego mnożnika.

Przy wyborze firmy do inwestycji trafniejsze będzie zastosowanie podejścia wieloaspektowego, które obejmuje grupę wskaźników, takich jak P/E (cena/zarobki), P/S (cena do sprzedaży), P/BV (Price-to-Book), podstawowe wartości, oraz analiza techniczna.

Inwestuj w amerykańskie akcje z RoboForex na korzystnych warunkach! Prawdziwymi akcjami można handlować na platformie R StocksTrader od 0.0045 USD za akcję, przy minimalnej opłacie transakcyjnej wynoszącej 0.5 USD. Możesz również wypróbować swoje umiejętności handlowe w Platforma R StocksTrader na koncie demo, po prostu zarejestruj się na RoboForex i otwórz konto handlowe.


Materiał przygotowany przez

Na rynku Forex od 2009 roku, również handluje na giełdzie. Regularnie uczestniczy w webinarach RoboForex przeznaczonych dla klientów o dowolnym poziomie doświadczenia.