Czy wiesz, jak wiadomości wpływają na rynki finansowe? Co stanie się z kursem walutowym aktywa, jeśli wystąpią jakieś ważne wydarzenia? Wypełnij nasz quiz i uzyskaj odpowiedzi.

Proszę mieć świadomość, że „klasyczna” interpretacja wpływu czynników makroekonomicznych na rynki finansowe może nie w pełni uwzględniać wszystkie niuanse życia. Nasze pytania wyłaniają się z hipotetycznych sytuacji rynkowych, w których aktywa zachowują się zgodnie z teorią ekonomii.


Materiał przygotowany przez

Redaktor naczelny w R Blog.