Niniejszy przegląd jest poświęcony cotygodniowemu raportowi OOŚ dotyczącemu sytuacji w regionie olej rynku, który dość mocno wpływa na notowania czarnego złota. Wielu traderów uważnie śledzi tę publikację i wykorzystuje zawarte w niej informacje w handlu.

Co to jest raport OOŚ

Energy Information Administration (czyli EIA) jest departamentem Ministerstwa Energii USA utworzonym w 1977 roku. Jest odpowiedzialny za obiektywne gromadzenie danych energetycznych, analizę i prognozy ekonomiczne. Departament regularnie publikuje różne raporty na tematy związane z energią. Wśród nich znajdują się raporty o zapasach nośników energii, zapotrzebowaniu na nie oraz cenach.

Stany Zjednoczone są nie tylko największym konsumentem olej (konsumuje ok. 20% światowej ropy), ale też jest czołowym producentem ropy. Bilans podaży i popytu w USA daje ogólny obraz rynku ropy naftowej. Handlowcy, inwestorzy i inni uczestnicy rynku uważnie śledzą statystyki dotyczące ropy z USA. Publikacja tych danych często wiąże się z poważną zmiennością rynku.

Jednym z najpopularniejszych raportów OOŚ jest cotygodniowy raport o stanie rynku ropy naftowej This Week In Petroleum. Raport ten jest publikowany w każdą środę i zawiera komentarze dotyczące zmian w zasobach ropy naftowej, popycie i innych parametrach ropy naftowej i produktów naftowych. Jeśli w raporcie pojawią się nieoczekiwane poważne zmiany dotyczące ropy naftowej i ropy naftowej, rynek może zareagować dramatycznie.

Świeże dane, prognozy ekonomiczne i raporty OOŚ są dostępne online na oficjalnej stronie internetowej OOŚ https://www.eia.gov/.

Główna strona internetowa OOŚ
Główna strona internetowa OOŚ

Jakie informacje znajdują się w raporcie?

Inwestorzy i handlarze ropą bardzo uważnie studiują raport OOŚ, aby wykorzystać dane do prognozowania zachowania cen nośników energii. Analitycy z firm energetycznych wykorzystują raport również do zbierania danych, które pomagają im opracowywać długoterminowe strategie biznesowe.

Informacje opublikowane w raporcie OOŚ:

  • Produkcja krajowa: poziom produkcji z poprzedniego tygodnia w USA. To jest wstępne oszacowanie, które można naprawić później.
  • Procent wykorzystania operacyjnego: jeśli rafinerie pracują maksymalnie, może to wskazywać na zwiększony popyt na produkty naftowe.
  • Zapasy ropy naftowej: to najważniejsza część raportu, która przedstawia zmiany w rezerwach ropy w USA.
  • Całkowite zapasy benzyn silnikowych: oczywiście oznacza to zmiany w zapasach benzyny. Jest to parametr sezonowy: latem rośnie popyt na benzynę, co może przełożyć się na spadek zapasów.
  • Zapasy destylowanego oleju opałowego: przedstawia zmiany w zapasach produktów naftowych.
  • Import ropy naftowej: reprezentuje – oczywiście – zmiany w imporcie ropy w USA. Wzrost importu może czasem prowadzić do wzrostu zapasów ropy.
  • Eksport ropy naftowej: przedstawia dynamikę eksportu ropy z USA. Ten parametr rośnie od kilku lat.

Kluczowym parametrem są Zapasy Ropy Naftowej. Jeśli raport przedstawia wyższy parametr niż oczekiwano, oznacza to, że popyt jest słaby, a notowania ropy są zestresowane. Spadek zapasów ropy oznacza, że ​​popyt przewyższa podaż i sprzyja wzrostowi cen ropy. Inwentarze ropy naftowej w USA są publikowane co tydzień w Kalendarzu Ekonomicznym.

Raport OOŚ dotyczący Kalendarza Gospodarczego
Raport OOŚ dotyczący Kalendarza Gospodarczego

Jak korzystać z raportu w handlu

Na notowania ropy wpływa cała masa danych, w tym raport OOŚ. I tak długo, jak raport wpływa na notowania, inwestorzy i handlowcy wykorzystują go w swojej pracy. Inwestorzy preferują strategie długoterminowe, a traderów – krótkoterminowe.

Handel długoterminowy

W celu planowania handlu długoterminowego, co oznacza utrzymywanie otwartej pozycji przez tygodnie lub miesiące, handlowcy analizują raporty przez pewien okres.

Na przykład, mogą sprawdzić, czy w zapasach ropy występuje trend spadkowy lub wzrostowy w ciągu kilku tygodni lub poważne odchylenia od średniej w ciągu kilku lat.

Chociaż cotygodniowe raporty OOŚ dostarczają danych ważnych dla zrozumienia równowagi podaży i popytu na ropę w USA, inwestorzy muszą również zwracać uwagę na sytuację międzynarodową.

Członkowie OPEC+ regularnie zbierają się, aby omawiać kwoty produkcji ropy i ceny ropy. Dopóki OPEC+ kontroluje około 70% światowej produkcji ropy, zmiany w polityce organizacji mogą mieć poważny wpływ na notowania ropy. Należy o tym pamiętać w przypadku handlu długoterminowego.

Handel krótkoterminowy

Strategie handlowe stosowane do krótkoterminowego handlu zmianami rezerw ropy w USA niewiele różnią się od ogólnych zasad wiadomości handlowe. Kiedy dane są publikowane, pojawiają się krótkoterminowe ruchy momentum notowań, które można wykorzystać do handlu.

Kierunek handlu wybierany jest na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, obrazu technicznego oraz danych publikowanych w raporcie. Posługiwać się analiza techniczna wykryć trendy i narysuj najbliższy poziomy wsparcia i oporu.

Rezultatem będzie dominujący kierunek i a plan handlowy. Im bardziej publikowane dane różnią się od prognozy, tym silniejszy może być ruch.

Przykład:

  • 22 grudnia 2021 r. opublikowano raport OOŚ. Oczekiwano, że rezerwy ropy nie ulegną zmianie, ale spadły o 2.377 mln baryłek. To spowodowało wzrost cen ropy.
  • Obraz techniczny sprzed publikacji wspierał wzrost cen ropy.
  • W rezultacie ropa WTI wykazała pewny wzrost podczas sesji w USA o około 1.5 USD i dalej rosła.
Przykład reakcji WTI na raport OOŚ
Przykład reakcji WTI na raport OOŚ

Zamykanie myśli

Raport OOŚ dotyczący zmian w zapasach ropy w USA ma duży wpływ na notowania czarnej ropy. Traderzy i inwestorzy dokładnie oceniają dane i wykorzystują je do pozycjonowania krótko- i długoterminowego.

W handlu krótkoterminowym wykorzystują analizę techniczną i dramatyczną różnicę między danymi rzeczywistymi a prognozowanymi. Strategie długoterminowe uwzględniają agregację czynników wpływających na notowania ropy naftowej: dynamikę raportu OOŚ, politykę OPEC+, zagrożenia geopolityczne itp.


Materiał przygotowany przez

Handluje na rynkach finansowych od 2004 roku. Zdobyta wiedza i doświadczenie stanowią o jego własnym podejściu do analizy aktywów, którym chętnie dzieli się ze słuchaczami webinariów RoboForex.