Bieżący rok był jednym z najtrudniejszych okresów na rynku pierwszej oferty publicznej. Globalna gospodarka zmierza w kierunku recesji, a główne banki centralne prowadzą ścisłą politykę pieniężną. Z tego powodu wielu inwestorów zwróciło uwagę na rynki obligacji, metali szlachetnych i spółek dywidendowych.

Z drugiej strony, ubiegły rok był całkiem udany dla rynku IPO – widzieliśmy ogromny „boom” IPO z 2,850 firmami, które weszły na giełdę, pozyskując rekordową sumę pieniędzy w ciągu ostatnich 15 lat, ponad 600 miliardów dolarów. Wielu początkujących inwestorów ma mylne wrażenie, że rynek IPO zawsze idzie w górę. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jak recesja wpływa na sektor i jakie perspektywy może mieć rynek IPO.

Rynek IPO i recesja

Światowy rynek IPO odnotowuje znaczny spadek w 2022 r., zwłaszcza po rekordowym 2021 r. Intensywność rynku nadal spadała w pierwszym i drugim kwartale, co skutkowało zmniejszeniem zarówno liczby debiutów, jak i przychodów.

Zwiększona zmienność spowodowana zawirowaniami politycznymi i czynnikami makroekonomicznymi, pogorszenie prognoz i fatalna dynamika akcji po ich wejściu na giełdę – wszystkie te czynniki doprowadziły do ​​przesunięcia wielu IPO w drugim kwartale.

Liczba IPO od 2018 do 2022
Liczba IPO od 2018 do 2022

W drugim kwartale 2022 r. miało miejsce 305 IPO na łączną kwotę 40.6 mld USD. Porównując z podobnym okresem 2021 r., należy zauważyć, że zarówno liczba IPO, jak i suma spadły odpowiednio o 54% i 65%.

Od stycznia 2022 r. na rynku odnotowano 630 IPO, które pozyskały 95.4 mld USD. W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. liczby te spadły odpowiednio o 46% i 58%. Nowe spółki częściej wchodziły na giełdy azjatyckie niż amerykańskie.

Przychody z IPO od 2018 do 2022
Przychody z IPO od 2018 do 2022

W samych Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 41 r. odbyło się 2022 IPO na łączną kwotę 2.5 miliarda dolarów. Statystyki te wskazują na 73% spadek liczby IPOS i 95% spadek przychodów. Jeśli chodzi o region Azji i Pacyfiku, na rynku odnotowano 181 IPO, które pozyskały 23.3 mld USD. W porównaniu do drugiego kwartału 2021 r. odczyty te spadły odpowiednio o 37% i 42%.

Najlepsze giełdy pod względem liczby debiutów
Najlepsze giełdy pod względem liczby debiutów

Regionalizacja rynku IPO

Wraz z osłabieniem globalnego rynku IPO następuje znaczny spadek aktywności transgranicznych spowodowany presją geopolityczną i zaostrzeniem wymogów nakładanych przez krajowych regulatorów na spółki planujące wejście na giełdę za granicą.

Problem ten został dość mocno podkreślony w Chinach, gdzie lokalne organy regulacyjne zmusiły krajowe firmy do wejścia na giełdę w Szanghaju. Podobną presję odczuły również firmy z innych krajów regionu Azji i Pacyfiku.

Najlepsze giełdy według wpływów z IPO
Najlepsze giełdy według wpływów z IPO

Jak idzie ze SPACem?

Oferty SPAC są mniej popularne niż tradycyjne IPO. W tym roku segment ten znajduje się pod presją nastrojów inwestorów, sytuacji makroekonomicznej, zmian w polityce pieniężnej światowych banków centralnych, niepewności regulacji oraz wzrostu obaw o recesję.

Obecnie mamy do czynienia z rekordową liczbą umów SPAC, a wiele z nich może wygasnąć w przyszłym roku. Dlatego zdecydowana większość takich firm aktywnie poszukuje partnerów do transakcji M&A. Zmiana i poprawa regulacji, jak również inne warunki rynkowe, mogą mieć pozytywny wpływ zarówno na nowe transakcje SPAC, jak i M&A.

Recesja i okres rekonwalescencji: jakie firmy mogą być popularne i atrakcyjne

Eksperci z Barclays spodziewają się, że światowa gospodarka wzrośnie o 3.3% w 2022 r. w porównaniu z poprzednią prognozą 4.4%. Jak widać, oczekiwane tempo wzrostu na świecie nie jest do końca stabilne, ale tendencja pozostaje alarmująca.

Lista „najbardziej dochodowych” IPO za pierwsze półrocze 2022 r. pokazuje, że przedstawiciele sektora energetycznego wypierają firmy technologiczne. Jednocześnie pod względem liczby transakcji prym wiedzie sektor technologiczny, ale ich średnia suma spadła o ponad połowę. Z drugiej strony sektor energetyczny zarobił więcej pieniędzy, a średnia kwota wzrosła ponad trzykrotnie.

Liczba IPO według sektora
Liczba IPO według sektora

Sektor technologiczny prawdopodobnie nadal będzie wiodący na rynku IPO pod względem liczby spółek wchodzących na giełdę. Biorąc jednak pod uwagę większą uwagę na odnawialne źródła energii w warunkach globalnego wzrostu cen ropy, oczekuje się, że sektor energetyczny zajmie pierwsze miejsce pod względem zebranych kwot.

Wpływy z IPO według sektorów
Wpływy z IPO według sektorów

Podobnie jak poprzednio, ESG z dużym prawdopodobieństwem będzie kluczowym tematem dla inwestorów i spółek ubiegających się o IPO, niezależnie od branży. Ponieważ globalne zmiany klimatyczne i ograniczenia dotyczące energii stają się coraz ostrzejsze, firmy, które włączają ESG do swoich kluczowych procesów biznesowych, przyciągną więcej inwestorów i otrzymają wyższe oceny.

Czy należy brać udział w IPO spółek o małej kapitalizacji?

Kwota IPO zależy od underwritera, instytucji finansowej, która pomaga spółce wejść na giełdę.

Gwarant ocenia perspektywy rozwoju spółki i przyciąga inwestorów do swoich akcji. Im bardziej znany i wpływowy ubezpieczyciel, tym większe zaufanie do jego „protektorów” inwestorów.

Sukces IPO zależy również od ogólnej sytuacji rynkowej. Wielcy ubezpieczyciele starają się trzymać z daleka od IPO spółek o małej kapitalizacji, aby zminimalizować szkody dla reputacji.

Inwestorzy indywidualni, którzy przestrzegają zasad zarządzania ryzykiem i inwestują stosunkowo niewielkie kwoty, mają dużą szansę na dodanie do swoich portfeli naprawdę perspektywicznych akcji. Istnieje możliwość, że potencjalny zysk może pokryć straty z mniej udanych inwestycji. Przed inwestycją należy dokładnie rozważyć wyniki finansowe emitenta oraz jego potencjał na rynku docelowym.

Jakie ryzyka mogą napotkać uczestnicy IPO w istniejącym otoczeniu rynkowym?

Wiele IPO zostało przesuniętych w pierwszej połowie 2022 r. ze względu na niestabilną sytuację rynkową. Wszystkie te spółki prawdopodobnie wejdą na giełdę, gdy rynki finansowe staną się mniej niepewne i niestabilne.

Jednak jak dotąd zakłada się, że ten poziom zmienności nie zniknie w najbliższej przyszłości, a jest ku temu kilka powodów, takich jak napięcia geopolityczne, czynniki makroekonomiczne, słabe wyniki rynków kapitałowych oraz wpływ pandemia światowej turystyki i innych branż związanych z podróżowaniem.

Perspektywy rynku IPO

Prawdopodobnie wzrośnie ryzyko recesji, a rynek IPO może popaść w stagnację. Uczestnicy Wstępnych Ofert Publicznych, zwłaszcza początkujący, nie będą traktować ich jako strategii otrzymywania „łatwych pieniędzy”, jak miało to miejsce w 2021 roku. Inwestorzy będą musieli mieć większe doświadczenie oraz większą wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wyników finansowych i rynku docelowego firma, która planuje wejść na giełdę.

Sektory technologiczne i energetyczne prawdopodobnie pozostaną priorytetowymi obszarami inwestycji. W kolejnym etapie cyklu towarowego „zielone” spółki mogą zyskać większą popularność – zakup tych akcji będzie w przyszłości traktowany jako inwestycja długoterminowa, z myślą o wykładniczym wzroście ich kapitalizacji.

Ważne jest, aby trzymać się raczej konserwatywnych zasad zarządzania ryzykiem: w czasach zawirowań finansowych i zwiększonej zmienności liczba bankructw gwałtownie rośnie. Z reguły inwestorzy mogą zmniejszyć ryzyko strat, jeśli bardzo ostrożnie dobierają emitentów i nie inwestują znacznej części swoich portfeli w nowe IPO. W większości przypadków inwestycje w IPO różnych spółek wynikają z konieczności utrzymania siły nabywczej inwestorów, oszczędności finansowych pod presją inflacji.


Materiał przygotowany przez

Na rynku od 2012 roku. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie finansów i ekonomii. Rozpoczął handel na rynku walutowym Forex, następnie zainteresował się giełdą, a teraz specjalizuje się w analizie IPO i inwestycji portfelowych.