W tym tygodniu nastąpi wzmożony napływ raportów makroekonomicznych, spotkanie OPEC+ oraz reakcja rynku na wydarzenia w Chinach.

EUR: szukanie oparcia

EUR: szukanie oparcia

Strefa euro przygotowuje się do publikacji statystyk dla różnych wskaźników. Na szczególną uwagę zasługuje wstępny raport o inflacji za listopad. Jeśli wyniki przewyższą oczekiwania, EBC będzie zmuszony do agresywniejszej podwyżki stóp procentowych. W konsekwencji byłoby to dobrym wsparciem dla kursu euro.

Brent: OPEC da sygnał

Brent: OPEC da sygnał

Wynik kolejnego spotkania OPEC i OPEC+ może zasygnalizować przyszłe parametry produkcyjne. Nie ma tu wielkiej intrygi: na tym etapie kraje członkowskie z wielkim trudem wypełniają nawet obecne kwoty. Bardziej interesujące są komentarze kartelu dotyczące perspektyw podaży i popytu. Jest mało prawdopodobne, aby Brent otrzymał tutaj jakiekolwiek wsparcie.

USD: poparte statystykami

USD: poparte statystykami

W centrum uwagi będą statystyki z rynku pracy w USA za listopad. Wartości prawdopodobnie będą średnie, bezrobocie utrzyma się na poziomie 3.7%, a zatrudnienie poza rolnictwem wzrośnie o 200,000 tys. Będzie to oznaczać, że gospodarka USA jest stabilna i doskonale znosi rosnące koszty finansowania zewnętrznego. Na tym tle Fed będzie mógł kontynuować zacieśnianie polityki, co będzie wspierać USD.

AUD: presja ze strony Chin

AUD: presja ze strony Chin

Australia przekaże swoje dane dotyczące sprzedaży detalicznej ilustrujące środowisko cenowe i aktywność konsumentów. W oczekiwaniu na sezon letni wyniki sprzedaży mogą wzrosnąć, co wspomogłoby gospodarkę. Ponieważ jednak AUD jest bardzo wrażliwy na negatywne wiadomości z Chin, silne odbicie AUD jest mało prawdopodobne.

Chiny: dostawca złych wiadomości

Chiny: dostawca złych wiadomości

W Chinach odbywają się masowe protesty w związku z nałożeniem surowych ograniczeń anty-Covid. Może to mieć negatywny wpływ na całą gamę ryzykownych aktywów. Jeśli chodzi o statystyki, Chiny opublikują dane dotyczące swojej działalności gospodarczej w sektorze przemysłowym i usługowym. Wyniki w tych sektorach mogą pokazać spadki, co może mieć negatywny wpływ na ryzykowne aktywa.


Materiał przygotowany przez

Trader na rynku Forex z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących bankach inwestycyjnych. Przedstawia swój wyważony obraz rynków poprzez artykuły analityczne, regularnie publikowane przez RoboForex i inne popularne źródła finansowe.