Autor: Igor Sayadov

Zacząłem pracować na rynku Forex w 2000 roku. Po pierwszych niepowodzeniach przeczytałem wiele materiałów na temat rynków finansowych i doszedłem do wniosku, że konieczne będzie stworzenie własnego podejścia do analizy i handlu. W 2005 roku cała wiedza i umiejętności zostały połączone w moim własnym systemie handlowym o nazwie Extra. System doskonale definiuje wszystkie etapy tendencji rynkowych, więc wszyscy inwestorzy muszą wchodzić i wychodzić z rynku z wystarczającym dla nich zyskiem. Pomimo tego, że system jest doskonały, nadal wymaga ścisłego zarządzania ryzykiem, jak każda inna strategia handlowa.


Co to jest przerwa? Główne typy i transakcje luk

Luka jest pokazana na powyższym wykresie jako żółte prostokąty. Jest to praktyczna luka w przepływie kwotowań odzwierciedlająca poważną różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia na sesjach handlowych. Szybkie spojrzenie na tabelę pokazuje dużą liczbę takich zjawisk. Oznacza to, że jeśli je sklasyfikujemy, możemy znaleźć wiele możliwości wykorzystania ich w handlu. Ale najpierw pomówmy o przyczynach pojawienia się luki.