Autor: Eugene Savitsky

Pracuję na rynku Forex od 2004 roku. Tworząc własną strategię handlową, studiowałem wiele materiałów na rynku walutowym. Jestem autorem wielu strategii dla rynku Forex, mam również duże doświadczenie w pracy z EA. Od 2012 roku handluję akcjami na giełdach w USA i piszę artykuły analityczne na temat amerykańskiego rynku akcji. Na co dzień prowadzę webinaria analityczne i szkoleniowe dla handlowców RoboForex.


Jak inwestować w 5G: dzielenie technologii na pomysły inwestycyjne

Aby mieć dobry pomysł, jak inwestować w 5G, musimy podzielić technologię na kilka nurtów, które będą miały wpływ na określone segmenty rynku, w których możemy szukać beneficjentów.