Autor: Igor Sayadov

Rozpoczął pracę na rynku Forex w 2000 roku. Po pierwszych niepowodzeniach przeczytał wiele materiałów na temat rynków finansowych i doszedł do wniosku, że konieczne będzie stworzenie własnego podejścia do analizy i handlu. W 2005 r. Cała wiedza i umiejętności zostały połączone w jego własnym systemie handlowym o nazwie Extra. System doskonale określa wszystkie etapy tendencji rynkowych, więc wszyscy handlowcy muszą zrobić, aby wejść i wyjść z rynku z wystarczającym dla nich zyskiem. Pomimo tego, że system jest doskonały, nadal wymaga ścisłego zarządzania ryzykiem, jak każda inna strategia handlowa.

Co to jest przerwa? Główne typy i transakcje luk

Luka jest pokazana na powyższym wykresie jako żółte prostokąty. Jest to praktyczna luka w przepływie kwotowań odzwierciedlająca poważną różnicę między cenami otwarcia i zamknięcia na sesjach handlowych. Szybkie spojrzenie na tabelę pokazuje dużą liczbę takich zjawisk. Oznacza to, że jeśli je sklasyfikujemy, możemy znaleźć wiele możliwości wykorzystania ich w handlu. Ale najpierw pomówmy o przyczynach pojawienia się luki.