Ten artykuł poświęcony jest czynnikom wpływającym na dynamikę AUD/USD oraz sposobom handlu tą parą.