W tym przeglądzie omówimy takie metody handlu, jak „Handel koszykowy”. Pomaga zdywersyfikować ryzyko i stworzyć neutralną dla rynku strategię handlową.