W tym artykule staramy się bardziej szczegółowo omówić niedźwiedzie/bycze pułapki, wyjaśniając, jak wykrywać miejsca takich pułapek i jak ich unikać.