Ten artykuł poświęcony jest wykorzystaniu dwóch wskaźników: Bulls Power i Bears Power – na rynkach finansowych. Wskaźniki te służą do pomiaru siły trendów.