W tym przeglądzie opiszę szczegółowo popularny wzorzec handlu harmonicznego o nazwie Butterfly. Pokażę ci różnicę w stosunku do wzoru Gartley i podam przykłady handlu przez Butterfly.