W tym artykule wymieniono firmy, które przyciągnęły uwagę Berkshire Hathaway, trustu Warrena Buffetta, w I kwartale 1 roku. Zawiera szczegółowe informacje o firmach i omawia inwestycje dokonane przez Buffetta.