Towary handlowe pomagają inwestorom w dywersyfikacji portfeli, ponieważ instrumenty te nie mają powiązania z rynkiem akcji ani walutą. W tym artykule wyjaśniono, czym są towary i jak nimi handlować.