Etykietka: daytrading


Transakcje śróddzienne - co to jest?

Handel dzienny lub śróddzienny to krótkoterminowa transakcja na giełdach przeprowadzana podczas tej samej sesji giełdowej bez rolowań. Ten sposób handlu jest dość szczególny, ponieważ takie podejście wymaga od handlowców uwzględnienia wszystkich przychodzących informacji, takich jak wiadomości, statystyki, czynniki zewnętrzne i wiele innych zdarzeń.