W tym artykule omówimy zbliżającą się ofertę publiczną DLocal Limited i jej wyniki finansowe. Docelowy rynek firmy może osiągnąć 35 bilionów dolarów do 2022 roku.