Zobaczmy, jak kanały cenowe są wykorzystywane w handlu. Dowiemy się, co oznacza ten termin, jak można znaleźć kanały cenowe na wykresie, jak otwierać i zamykać pozycje — i zobaczymy przykłady handlu kanałami cenowymi.