Raport OOŚ dotyczący zmian w zapasach ropy w USA ma duży wpływ na notowania czarnej ropy. Handlowcy i inwestorzy dokładnie oceniają dane i wykorzystują je do handlu krótko- i długoterminowego.