Strategia EXTRA, jak każda inna, ma cele długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. U podstaw tej strategii leży MATRYCA. Matryca jest praktycznie podstawową strukturą fal Elliotta.