W tym artykule omówimy współczynnik Free float i poznamy wzór na jego obliczanie oraz opiszemy, w jaki sposób inwestorzy wykorzystują go podczas analizy sytuacji rynkowej.