Futures to kontrakt rynkowy na kupno lub sprzedaż aktywów bazowych w przyszłości. Artykuł poświęcony jest szczegółom i sposobom handlu tym instrumentem finansowym.