W tym przeglądzie omówimy użycie jeszcze jednego instrumentu handlowego, który rysuje linie wsparcia i oporu na wykresie i pomaga prognozować prawdopodobne skoki cen. Nazywa się Gann Fan.