Ten post zawiera listę 10 najlepszych książek na temat handlu, które uważamy za najbardziej przydatne do poszerzania horyzontów traderów i pogłębiania ich wiedzy.