W tym przeglądzie omówimy, czym jest chciwość na rynku Forex i jak ją pokonać.