Etykietka: wskaźnikCo to jest indeks handlowy i jak go handlować?

Indeks handlowy jest indeksem średniej ceny określonego zestawu instrumentów, takich jak akcje różnych spółek, zjednoczonych w jednej grupie. Indeksy są obliczane przez różne agencje ratingowe i organizacje według różnych formuł, takich jak prosta średnia cena, średnia ważona cena itp. Jednak nie ma potrzeby uczenia się formuł, ponieważ nie trzeba samodzielnie obliczać wskaźników.