Wśród najpopularniejszych wskaźników do handlu akcjami są wstęgi Bollingera. Są bardzo wrażliwe na zmienność rynku i mogą działać nie tylko jako poziomy wsparcia / oporu, ale także jako poziomy docelowe. Strategia Bollingera opiera się właśnie na tych osobliwościach wskaźnika.