Mówiąc bardzo prosto, płynność wskazuje na zdolność do sprzedaży składnika aktywów w krótkim czasie po cenie zbliżonej do żądanej ceny lub równej jej. Jeśli zagłębimy się w sprawę, przekonamy się, że płynność oznacza możliwość zamiany aktywów na ich pieniężny odpowiednik. Składnik aktywów może […]