Ten artykuł poświęcony jest kilku firmom, które spodziewają się wzrostu swoich przychodów w przyszłości. Na ich przykładzie pokazuje wpływ prognoz na ceny akcji.