Transakcje pozagiełdowe obejmują kupowanie papierów wartościowych, które nie są oficjalnie zarejestrowane na giełdzie, takiej jak New York Stock Exchange.