Jakie wydarzenia spowodowały deficyt węgla? Jakie firmy z branży wydobycia węgla mogą skorzystać na wysokich cenach węgla? Jakie są zagrożenia związane z inwestowaniem w spółki wydobywcze? Oto odpowiedzi na te i inne ważne pytania.