Wzory Flag i Proporczyk pojawiają się dość często na wykresach cen. Są to wzorce kontynuacji trendu, działające w obecności silnego trendu, tak samo jak wzorce odwrócenia trendu. Kiedy pojawią się takie wzorce, możemy prognozować, że trend będzie kontynuowany.